სინერგია
head
 
 
ს ი ნ ე რ გ ი ა

Print

 
Untitled Document
       
 
  Untitled Document

 


ახალი წიგნი

 

 

 

 

 
Untitled Document

საღმრთისმეტყველო, ასკეტურ
და ჰაგიოგრაფიულ თხზულებათა
დ ი დ ი   მ რ ა ვ ა ლ თ ა ვ ი

    I. საღმრთისმეტყველო, ასკეტურ და ჰაგიოგრაფიულ თხზულებათა დიდი მრავალთავი, ნაკვ. I, საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობა, თბ., 2015.

    II. საღმრთისმეტყველო, ასკეტურ და ჰაგიოგრაფიულ თხზულებათა დიდი მრავალთავი, ნაკვ. II, საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობა, თბ., 2016.

    III. საღმრთისმეტყველო, ასკეტურ და ჰაგიოგრაფიულ თხზულებათა დიდი მრავალთავი, ნაკვ. III, საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობა, თბ., 2017.

    IV. საღმრთისმეტყველო, ასკეტურ და ჰაგიოგრაფიულ თხზულებათა დიდი მრავალთავი, ნაკვ. IV, საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობა, თბ., 2018.

    გამოც. გრ. რუხაძისა


მრავალთავის გაერთიანებული ზანდუკი:


მრავალთავის გაერთიანებული
თემატური საძიებელი